top of page

HERMETİZM VE ZOROASTERİZM

Hermetizm ve Zoroastrizm arasındaki ilişkiye şöyle bir göz atalım

Hermetizm, Antik Mısır kaynaklı bir felsefi öğretidir ve Hermes Trismegistus olarak bilinen bir mitolojik figürle ilişkilidir. Zoroastrizm ise İran kökenli bir dindir ve Zerdüştlük olarak da bilinir.

Ancak, Hermetizm ve Zoroastrizm gibi farklı felsefi ve dini öğretiler tarih boyunca birbirlerini etkilemiştir. Örneğin, Zoroastrizm'in tek Tanrı inancı ve iyilikle kötülük arasındaki mücadele konuları, Hristiyanlık ve İslam gibi diğer ibrahim sonrası dinlerin de ilham kaynağı olmuştur.

Hermetik öğretiler de Orta Çağ'da Avrupa'da etkili olmuş ve Gnostisizm gibi diğer felsefi öğretilere de etki etmiştir.

Ayrıca, Hermetizm'deki bazı kavramlar, Zoroastrizm'deki bazı kavramlarla benzerlik gösterir.

Örneğin, Hermetik felsefede "asılık yasası" olarak bilinen kavram, Zoroastrizm'deki "Karma Yasası" ile benzerlik gösterir. Hermetizm'deki bazı kavramlar, Orta Çağ Avrupa'sında Zoroastrizm'den etkilenen düşünürler tarafından da benimsenmiştir.işte hermetik yasalar :

*Benzerlik Yasası: "Yukarıda ne varsa, aşağıda da aynısı vardır; aşağıda ne varsa, yukarıda da aynısı vardır." İnsan mikrokosmosu, evrenin makrokosmosunun yansımasıdır.

*Titizlik Yasası: Küçük ayrıntıların bile büyük sonuçları olabilir. Titizlikle çalışmak ve dikkat göstermek önemlidir.

*Ritim Yasası: Her şey döngüsel ritimlere sahiptir. Gece ve gündüz, mevsimlerin dönüşümü gibi doğal ritimlerin farkındalığı önemlidir.

*Neden ve Sonuç Yasası: Her etki bir nedeni vardır ve her neden bir etki yaratır. Olaylar arasındaki nedensel ilişkileri anlamak önemlidir.

*Cinsiyet Yasası: Evrende var olan her şeyin eril ve dişil enerjilerden oluşan bir dengeye sahip olduğu öğretilir. Bu cinsiyet enerjileri yaratımın temel bileşenleridir.

*Zihinselizm yasası :zihin ve madde arasındaki ilişkiyi vurgular.Zihin evreni ve gerçekliği etkileyebilir.

Zerdüştlüğün kutsal metni olan AVESTA da ise iyilik ve kötülük üzerine anlattıkları şöyledir:
  1. Gatha'lar: Avesta'nın en eski ve önemli bölümlerinden biridir. Gatha'lar, Zerdüşt'ün şiirsel dualarını içerir. Bu bölümlerde, iyilik ve kötülük arasındaki zıtlık vurgulanır. Ahura Mazda'nın evrenin yaratıcısı olduğu, iyiliği desteklediği ve kötülüğe karşı durduğu ifade edilir. İnsanların da Ahura Mazda'nın yaratıcılığını takip etmeleri ve iyilik yapmaları gerektiği öğretilir.

  2. Yasna: Avesta'nın en büyük bölümlerinden biridir. Yasna, duaları, ibadetleri ve ritüelleri içerir. Bu bölümde, iyilik ve kötülük arasındaki çatışma, insanların doğru seçimler yapması ve iyiliği tercih etmeleri gerektiği vurgulanır.

  3. Vendidad: Avesta'nın başka bir önemli bölümüdür. Vendidad, ahlaki ve etik konuları ele alır. İyilik ve kötülük arasındaki mücadele, ruhun yolculuğu, iyilik yapanların ödüllendirilmesi ve kötülük yapanların cezalandırılması gibi konular bu metinde yer alır.

37 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page