top of page

Hermetizm nedir?


HERMETİZM NEDİR?

Hermetizm, eski Mısır ve Yunan felsefesi ile Hristiyanlık ve Yahudilik'in etkileşimleri sonucu gelişen, mistik ve okült bir felsefi öğretidir. Hermetik öğreti, Hermes Trismegistus adı verilen bir keşişin eserleriyle ilgilidir ve bu eserlerde evrenin yapıları, Tanrısal varlıklar, doğanın güçleri, insanın doğası ve bu konularla ilgili uygulamalar ve ritüeller üzerinde durulur.

Hermetizm, evrenin makrokozmik ve mikrokozmik olarak iki farklı boyutu olduğunu öğretir. Makrokozmos, tüm evreni ve onu yöneten ilahi yasaları temsil ederken, mikrokozmos ise insanın iç dünyasını, zihinsel ve ruhsal yapısını ifade eder. Hermetik öğreti, insanın mikrokozmosu ile makrokozmos arasındaki bağı anlamaya çalışır ve evrenin gizli yasalarını keşfetmek, tanrısal bilgiye ulaşmak ve kendini dönüştürmek için çalışmalar yapmayı önerir.

Hermetik öğreti, aynı zamanda karma, reenkarnasyon, astroloji, alkimya, kabala gibi konulara da değinir. Hermetik öğreti, mistisizm ve okültizm ile yakından ilişkili olan bir felsefi öğretidir ve hatta Batı'nın gizli öğretilerinin kökenini oluşturur. Hermetik öğretinin günümüzde de birçok takipçisi ve uygulayıcısı vardır.

HERMETİK ASTROLOJİ NEDİR?

Hermetik astroloji, evrenin tümüyle bütünleşik bir yapıda olduğu ve bu yapıda her şeyin birbiriyle ilişkili olduğu kabulüne dayanan Hermetik felsefesinin bir parçasıdır. Bu felsefeye göre, evrenin makrokozmik yapısı ile insanın mikrokozmik yapısı arasında bir bağlantı vardır ve bu bağlantı astrolojik konumlar yoluyla ifade edilir.

Hermetik astroloji, doğum haritası yoluyla insanın kişisel özelliklerini, potansiyellerini, güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeye ve onları anlamaya çalışır. Bu amaçla, kişinin doğum tarihinde, doğum yeri ve doğum saati gibi faktörlere dayanarak bir harita çıkarılır ve bu harita üzerinde gezegenlerin konumları, burçlar, evler, açılar ve diğer astrolojik faktörler incelenir.Hermetik astroloji, kişisel gelişim ve dönüşüm amacıyla da kullanılır. Kişi, doğum haritasındaki güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak kendini daha iyi tanıyabilir ve kendini geliştirmek için gereken adımları atabilir. Doğun anı haritası incelenerek yapılan bir dizi çalışmaları içerir.

17 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page