top of page

Dharma Astrolojisi

  • 1 saa
  • Online

Hizmet Açıklaması

Doğu ve Batı öğretili kaynaklarda Dharma’ ya farklı anlamlar yüklenilmesinin yanında Hermetik alanda Dharma denilen kavram YAŞAM AMACI anlamını taşımaktadır. Yaratılmış olan SEN, temel prensipte KARMA YASASINA tabii olarak yaşarsın. Demek oluyor ki her insan sebep-sonuç yasasına tabiidir. Ve her insan kendisini bu yasadan özgürleştirecek nihai hedefe de tabidir. Nihai hedef DHARMA’ nın uyandırılmasıdır. DHARMA’ nın uyandırılması demek, bedenlenmiş olan Sen’in bu yaşamdaki ana görevini yerine getiriyor olması demektir. Bu danışmanlığın amacı kişinin ne için yaşadığını, hangi misyonu yerine getirmek için doğduğunu bulmaktır.


bottom of page